Genesis 1- Creation | Bible Reading Summary

 

Genesis 1 "Creation"
God’s wonderful creation in Genesis 1: Adam and Eve, the planets, skies, water, nature and animals

Note: This summary is of my personal understanding only. I am here to share and inspire others to read their Bible’s in their own practical but consistent ways. Mine, I like to paint important events of a chapter and then make summaries.

Read {Genesis 1} whole chapter.

After reading Genesis 1 today, I learned that God created everything in the universe in 6 days and rested on the 7th day and hallowed it.

Continue reading “Genesis 1- Creation | Bible Reading Summary”

Pag-antos sama ni Joseph

frontis
Image from http://www.gutenberg.org/files/30218/30218-h/30218-h.htm

{Basaha ang storya ni Joseph sa Genesis 37, 39, 40}

Joseph was hated by his brothers bisan wala siya’y gibuhat na daotan. Actually, buotan kaayo si Joseph  saiyang pagkabata og masunuron kaayo sa iyang amahan na si Jacob.  Pero, gikasilagan kaayo sya saiyang mga igsoon, samot na ilang kasilag dihang gistoryahan niya sila saiyang mga damgo. Gidaog2x siya, giplanohan og pag-patay saiyang kaugalingong mga igsoon, gihulog sa bangag, gikantyawan, dayon gibaligya sa kalaban nila nga kaliwat (Egyptians) sa mubo ra nga kantidad. Continue reading “Pag-antos sama ni Joseph”

GINOO, SALAMAT SA KALISOD

I praise God and I will still try to in the midst of my poverty, sickness and loneliness. Dili lang kay mag-praise God rata kung naay blessings pariha anang madawat ta sa work, maka-kwarta or maayo ang dagan sa lakaw ayha ra dayon ta makaingon og “is FEELING BLESSED” “GOD IS GOOD” “GLORY TO GOD”.

Continue reading “GINOO, SALAMAT SA KALISOD”